Onze diensten

Voor een gezonde bedrijfsvoering

Administratie

Een degelijke financiële administratie vormt de basis voor een gezonde bedrijfsvoering. Elke ondernemer is anders, daarom richten we uw administratie in conform uw wensen en werkwijze. 

Lees Meer

Zelf doen of uitbesteden?
Vanuit de financiële administratie stellen we de jaarrekening op en doen we de belastingaangiften. Uw administratie moet daarvoor goed op orde zijn. De tijd die dit kost besteedt u waarschijnlijk tijd liever aan uw onderneming. Wij nemen uw administratie graag uit handen. Ieder zijn vak.

Volledig digitaal
We verwerken uw administratie volledig digitaal met Exact Online: snel, efficiënt en kosteneffectief.

Aanleveren
U levert uw gegevens aan wanneer u wilt: dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar, afhankelijk van de omvang van uw onderneming. Wij ontvangen uw gegevens bij voorkeur online, maar papier accepteren we ook.

Tussentijdse rapportages
We spreken af hoe vaak u tussentijdse overzichten wilt ontvangen, die laten zien hoe uw onderneming ervoor staat. Daarnaast leveren wij alle overzichten die nodig zijn bij zaken als investeringen en aankopen van onroerend goed.

Problemen?
Afwijkingen in de administratie duiden mogelijk op een probleem. Signaleren we dit, dan gaan we met de klant in gesprek. Hoe sneller een probleem boven water komt hoe beter. Vervolgens zoeken we naar passende oplossingen; zo nodig schakelen we een specialist in.

Belastingaangifte

De fiscale regelgeving is complex en verandert voortdurend. Niet-naleving kan grote financiële gevolgen hebben. Wij vertalen de actuele fiscale wetten en regels naar uw situatie, zorgen dat uw administratie hieraan voldoet en dat u niet teveel betaalt.

Lees Meer

Omzetbelasting
Mogelijk doet u zelf aangifte voor de omzetbelasting. Daardoor kunnen verschillen ontstaan in de administratie, bijvoorbeeld wanneer u BTW terugvraagt voor niet-aftrekbare kosten. Door deze aangiften uit te besteden voorkomt u suppletieaanslagen (dus nabetalingen). 

Inkomstenbelasting
Heeft u een eenmanszaak of vof, dan betaalt u inkomstenbelasting. Wij verzorgen uw aangifte, dienen verzoeken om verbetering of bezwaarschriften in, vragen desgewenst uitstel aan en controleren aanslagen. Uiteraard adviseren we u tijdig over mogelijke besparingen en aftrekposten. Verzorgen wij ook de aangifte van uw fiscale partner, dan verdelen we de aftrekposten zo optimaal mogelijk tussen u beiden. 

Visser Administratie verzorgt ook aangiften voor particulieren. 

Vennootschaps- en dividendbelasting
Heeft u een BV, dan betaalt u vennootschaps- en dividendbelasting. De aangifte hiervoor is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Wij verzorgen deze uitsluitend als Visser Administratie uw administratie voert.

Toeslagen
Komt u in aanmerking voor een belastingtoeslag, dan is het van belang deze tijdig aan te vragen (anders vervalt uw recht). Het kan om veel geld gaan. Wij toetsen daarom altijd of onze klanten aanspraak kunnen maken op een toeslag voor zorg, huur of kinderopvang

Fiscaal advies
Visser Administratie werkt nauw samen met een fiscaal specialist, die waar nodig adviseert en met u meedenkt. 

Jaarrekening

De jaarrekening geeft inzicht in de gezondheid en winstgevendheid van uw onderneming. U legt hiermee financiële verantwoording af aan de Belastingdienst en externe financiers, zoals uw bank. Ook kunt u met de jaarrekening de resultaten van verschillende jaren vergelijken.

Lees Meer

Deponeren
Heeft u een NV of BV, dan bent u verplicht uw jaarrekening te deponeren bij de KvK. Voor eenmanszaken en vof’s geldt dit niet. Wij zorgen dat uw jaarrekening tijdig wordt gedeponeerd, inclusief de notulen van de aandeelhoudersvergadering.

Salarisadministratie

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Hun salarissen moeten dus correct berekend en tijdig uitbetaald worden. Voor een standaardbedrag per medewerker zorgen wij voor de salarisadministratie, loonstroken, jaaropgaven en loonbelastingaangifte. Dat bespaart u tijd en geeft zekerheid.

Lees Meer

Pensioen en verzekeringen
Het opstellen en uitvoeren van een pensioenregeling en het afsluiten van verzekeringen voor verzuim, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid is werk voor specialisten. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van specialisten en verwijzen u graag.

Zoekt u maatwerk voor uw administratie?

Neem contact met ons op

Telefoon

(020) 470 81 01

Adres

Assumburg 2, 1081 GC Amsterdam

Open

Maandag - Vrijdag:
09.00 - 17.00 uur